ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Active
Antrantis

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
Γ Κατηγορία


ΑΠΣ
ΔΟΞΑ
ΑΓ.ΑΝΝ
ΑΣ
Α.Ο
ΦΟΙΒΟΣ
ΒΑΡΗΣ
Α.Π.Ο
ΝΙΚΗΦΟ
ΡΟΣ
ΑΟ
ΚΟΥΒΑΡ
Α
ΑΟ
ΡΑΜΝΟΥ
Σ
ΑΟ
ΣΥΚΑΜΙ
ΝΟΥ
ΑΟΜ
ΠΑΝΣΤΑ
ΥΡΑΙΚΟ
Σ
ΑΠΕΣ
ΚΑΠΑΝΔ
ΡΙΤΙΟΥ
ΑΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ Γ.
ΝΕΡΩΝ
ΑΦΙΔΝΑ
ΙΚΟΣ
ΔΙΟΝΥΣ
ΟΣ
ΑΤΤΙΚΗ
Σ
ΔΟΞΑ
ΑΝΟΙΞΗ
Σ
ΜΑΥΡΟΣ
ΑΕΤΟΣ
ΝΙΚΗΤΕ
Σ
ΑΝΘΟΥΣ
ΑΣ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΛΑΥΡΙΟ
Υ
ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ-3-21-3
Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ3-2-1-5
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-1-20-2
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ-0-02-0
ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ2-02-1-
ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ0-1-1-3
ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ2-0-0-0
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 3-1-1-21-0
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ2-23-2-
ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ-0-21-1
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-0-14-0
ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ4-07-04-0-
ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ3-02-13-1-
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ0-41-02-1-
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ4-11-14-1-