ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Antrantis
Active

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία


ΑΕΤΟΣ
ΠΙΚΕΡΜ
ΙΟΥ
ΑΟ
ΑΜΦΙΑΡ
ΑΟΣ
ΚΑΛΑΜΟ
Υ
ΑΟ
ΑΡΤΕΜΙ
Σ
ΑΟ
ΑΤΛΑΝΤ
ΙΣ
ΑΟ
ΑΥΛΩΝ
ΑΠΕ
ΛΑΥΡΕΩ
ΤΙΚΗ
ΒΟΥΛΙΑ
ΓΜΕΝΗ
ΓΕΡΑΚΑ
ΑΕ ΟΦ
ΠΑΝ/ΚΟ
Υ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
Ν.ΜΑΚΡ
ΗΣ
ΚΟΡΩΠΙ
ΟΥ ΑΟ
ΚΡΥΟΝΕ
ΡΙΟΥ
ΑΠΟ
ΝΙΚΗ
ΔΡΟΣΙΑ
Σ
ΠΑΣ
ΩΡΩΠΟΣ
ΠΡΩΤΕΥ
Σ
Π.ΦΩΚΑ
ΙΑΣ
ΣΑΡΩΝΙ
ΚΟΣ
ΑΝΑΒΥΣ
ΣΟΥ
ΣΤΑΜΑΤ
ΑΣ ΑΟ
ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ-0-23-3
ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ3-0-7-1
ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ-0-1
ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ-2-11-1
ΑΟ ΑΥΛΩΝ1-0-0-60-6
ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ2-2-1-40-1
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ0-2-1-21-3
ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ1-0-0-01-1
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ3-00-0-1-0
ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ3-0 α.α.1-1-
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ4-0-0-0
ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ1-11-11-1-
ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ2-22-0-0-0
ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ0-41-2-
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ1-14-1-
ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ2-20-11-0-