ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Antrantis
Active

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
Α Κατηγορία


ΑΓΣΑ
ΘΗΣ.ΕΘ
Ν.ΜΑΚΡ
ΗΣ
ΑΝΟΙΞΗΑΠΟ
ΝΙΚΟΛΑ
ΚΑΚΗΣ
ΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΑΧΙΛΛΕ
ΥΣ
Κ.ΑΧΑΡ
ΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΗ
Σ
ΠΑΘΙΑΚ
ΑΚΗΣ
ΓΛΥΚΩΝ
ΝΕΡΩΝ
ΑΟ
ΚΑΛΥΒΙ
ΩΝ ΠΑΟ
ΚΕΡΑΥΝ
ΟΣ
ΚΕΡΑΤΕ
ΑΣ
ΚΥΑΝΟΥ
Σ
ΑΣΤΗΡ
ΒΑΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΜΑΧΗ
ΜΑΡΑΘΩ
ΝΑ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΑΓ.ΣΤΕ
ΦΑΝ
ΠΑΛΛΑΥ
ΡΕΩΤΙΚ
ΟΣ
ΠΑΜΠΑΙ
ΑΝΙΚΟΣ
ΤΡΙΓΛΙ
ΑΣ
ΡΑΦΗΝΑ
Σ ΑΟ
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ-2-13-2
ΑΝΟΙΞΗ-0-10-1
ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ0-03-0-0-1
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ-1-22-11-1
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ-1-20-0
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ0-12-30-1-
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ-3-11-31-0
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ2-20-30-2-
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ0-1-0-11-1
ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ1-1-0-0
ΜΑΡΚΟ-3-02-1
ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ1-02-2-
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ3-11-1-
ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ0-02-1-
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ1-21-1-0-1
ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ1-43-62-0-