ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Active
molten
Antrantis

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
Α Κατηγορία


ΑΓΣΑ
ΘΗΣ.ΕΘ
Ν.ΜΑΚΡ
ΗΣ
ΑΝΟΙΞΗΑΠΟ
ΝΙΚΟΛΑ
ΚΑΚΗΣ
ΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΑΧΙΛΛΕ
ΥΣ
Κ.ΑΧΑΡ
ΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΗ
Σ
ΠΑΘΙΑΚ
ΑΚΗΣ
ΓΛΥΚΩΝ
ΝΕΡΩΝ
ΑΟ
ΚΑΛΥΒΙ
ΩΝ ΠΑΟ
ΚΕΡΑΥΝ
ΟΣ
ΚΕΡΑΤΕ
ΑΣ
ΚΥΑΝΟΥ
Σ
ΑΣΤΗΡ
ΒΑΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΜΑΧΗ
ΜΑΡΑΘΩ
ΝΑ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΑΓ.ΣΤΕ
ΦΑΝ
ΠΑΛΛΑΥ
ΡΕΩΤΙΚ
ΟΣ
ΠΑΜΠΑΙ
ΑΝΙΚΟΣ
ΤΡΙΓΛΙ
ΑΣ
ΡΑΦΗΝΑ
Σ ΑΟ
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ-1-12-22-11-02-02-10-31-13-22-0
ΑΝΟΙΞΗ-1-00-00-11-00-11-22-20-00-11-1
ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ0-03-0-0-01-10-10-00-10-00-01-21-1
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ0-22-2-1-22-22-11-22-11-14-21-1
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ0-22-01-3-1-00-11-20-00-02-00-2
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ0-10-02-30-1-0-11-10-20-00-01-2
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ2-10-02-22-1-3-00-13-11-31-00-00-1
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ2-20-31-02-10-21-1-0-01-35-13-20-2
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ1-10-10-12-23-20-2-0-11-11-01-15-2
ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ3-21-00-01-14-0-0-03-02-16-02-05-1
ΜΑΡΚΟ2-01-02-12-03-00-0-1-03-02-15-12-0
ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ2-31-02-03-01-02-21-0-0-21-02-1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ3-12-03-11-21-02-03-03-11-10-3 α.α.-1-1
ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ0-21-20-00-10-11-02-10-11-2-2-1
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ2-22-01-11-10-20-01-41-21-31-1-0-1
ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ0-02-21-43-62-00-01-10-01-03-0-