Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
Γ Κατηγορία


ΑΠΣ
ΔΟΞΑ
ΑΓ.ΑΝΝ
ΑΣ
Α.Ο
ΦΟΙΒΟΣ
ΒΑΡΗΣ
ΑΟ
ΑΜΦΙΑΡ
ΑΟΣ
ΚΑΛΑΜΟ
Υ
ΑΟ
ΑΥΛΩΝ
ΑΟ
ΡΑΜΝΟΥ
Σ
ΑΟ
ΣΥΚΑΜΙ
ΝΟΥ
ΑΟΜ
ΠΑΝΣΤΑ
ΥΡΑΙΚΟ
Σ
ΑΠΕΣ
ΚΑΠΑΝΔ
ΡΙΤΙΟΥ
ΑΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ Γ.
ΝΕΡΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
Ν.ΜΑΚΡ
ΗΣ
ΜΑΥΡΟΣ
ΑΕΤΟΣ
ΝΙΚΗ
ΔΡΟΣΙΑ
Σ
ΝΙΚΗΤΕ
Σ
ΑΝΘΟΥΣ
ΑΣ
ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ-6-12-02-07-01-05-05-41-12-1
Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ1-2-3-10-32-11-20-11-20-11-31-2
ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ1-22-0-0-02-01-03-12-12-10-00-1
ΑΟ ΑΥΛΩΝ1-21-12-0-1-24-11-02-10-20-3
ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ4-23-01-2-2-15-13-30-10-00-02-1
ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ0-01-22-21-0-3-0 α.α.1-05-21-50-22-4
ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ1-12-11-20-31-3-1-31-20-20-02-5
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 0-20-02-12-12-0-2-42-00-00-0
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ1-50-34-00-22-10-31-2-2-41-22-5
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ0-13-01-04-03-11-32-0-1-21-12-1
ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ3-02-11-02-12-00-05-11-2-1-22-0
ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ2-02-00-02-12-04-13-02-13-1-1-0
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ2-13-12-11-13-24-02-04-30-0-