Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
Γ Κατηγορία


ΑΠΣ
ΔΟΞΑ
ΑΓ.ΑΝΝ
ΑΣ
Α.Ο
ΦΟΙΒΟΣ
ΒΑΡΗΣ
ΑΟ
ΑΜΦΙΑΡ
ΑΟΣ
ΚΑΛΑΜΟ
Υ
ΑΟ
ΑΥΛΩΝ
ΑΟ
ΡΑΜΝΟΥ
Σ
ΑΟ
ΣΥΚΑΜΙ
ΝΟΥ
ΑΟΜ
ΠΑΝΣΤΑ
ΥΡΑΙΚΟ
Σ
ΑΠΕΣ
ΚΑΠΑΝΔ
ΡΙΤΙΟΥ
ΑΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ Γ.
ΝΕΡΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
Ν.ΜΑΚΡ
ΗΣ
ΜΑΥΡΟΣ
ΑΕΤΟΣ
ΝΙΚΗ
ΔΡΟΣΙΑ
Σ
ΝΙΚΗΤΕ
Σ
ΑΝΘΟΥΣ
ΑΣ
ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ-2-02-06-12-02-07-01-05-05-42-01-12-1
Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ1-2-3-10-10-32-11-20-11-20-11-31-20-5
ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ1-22-0-0-02-01-03-12-11-02-10-00-11-0
ΑΟ ΑΥΛΩΝ1-21-12-0-1-41-24-11-03-00-12-10-20-3
ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ2-04-23-01-2-2-15-12-33-30-10-00-02-1
ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ0-01-22-21-01-0-3-0 α.α.1-05-27-11-50-22-4
ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ1-12-11-20-31-31-4-1-31-20-22-10-02-5
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 0-22-10-02-12-12-04-1-2-42-00-10-00-0
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ3-25-10-34-00-22-10-31-2-2-41-22-52-5
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ0-13-01-04-03-11-32-60-62-0-1-21-12-1
ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ3-02-11-03-02-16-02-00-05-11-2-1-22-0
ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ2-02-03-22-00-02-12-04-13-02-13-1-1-0
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ2-13-12-11-10-03-24-02-02-04-30-00-1-