Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
Α Κατηγορία


ΑΗΤΤΗΤ
ΟΣ
ΣΠΑΤΩΝ
ΑΟ
ΑΤΛΑΝΤ
ΙΣ
ΑΠΕ
ΛΑΥΡΕΩ
ΤΙΚΗ
ΑΠΟ
ΝΙΚΟΛΑ
ΚΑΚΗΣ
ΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΑΧΙΛΛΕ
ΥΣ
Κ.ΑΧΑΡ
ΝΩΝ
ΓΛΥΚΩΝ
ΝΕΡΩΝ
ΑΟ
ΚΕΡΑΥΝ
ΟΣ
ΚΕΡΑΤΕ
ΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ
ΟΥ ΑΟ
ΚΡΥΟΝΕ
ΡΙΟΥ
ΑΠΟ
ΚΥΑΝΟΥ
Σ
ΑΣΤΗΡ
ΒΑΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΜΑΧΗ
ΜΑΡΑΘΩ
ΝΑ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΑΓ.ΣΤΕ
ΦΑΝ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΛΑΥΡΙΟ
Υ
ΠΑΛΛΗΝ
ΙΑΚΟΣ
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-2-02-13-16-05-13-13-04-04-03-15-02-02-12-11-0
ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ3-0-1-02-11-04-11-22-03-02-01-13-01-10-00-12-1
ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ0-01-5-0-24-03-11-02-02-13-21-11-22-14-22-20-1
ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ1-10-20-2-2-11-02-23-15-03-35-13-30-01-14-12-1
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ1-20-33-10-0-4-21-01-21-14-01-12-12-20-12-13-2
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ0-22-22-01-12-3-2-13-10-12-22-01-32-24-11-22-1
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ2-63-31-22-22-11-0-0-01-11-11-22-21-20-12-31-0
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ2-22-00-14-24-02-01-1-2-02-11-01-11-02-05-32-0
ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ2-10-21-02-10-01-01-20-1-1-00-13-21-11-00-20-0
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ1-21-21-10-62-40-21-22-20-1-0-32-00-31-20-41-2
ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ1-32-14-01-02-12-01-21-01-02-2-3-13-10-10-33-1
ΜΑΡΚΟ0-21-01-01-31-01-01-20-20-23-02-0-2-03-10-11-2
ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ0-10-02-03-13-03-13-00-04-22-01-02-0-0-32-03-1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ1-32-22-12-11-13-10-32-02-13-12-13-12-1-1-21-3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ0-02-13-12-22-22-01-11-23-14-12-24-02-12-1-4-1
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ0-22-13-10-01-32-22-12-11-01-02-12-23-43-10-2-