Κατασκήνωση
Antrantis

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2021-2022
PLAY OUT

<< PLAY OFF
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος >>

ΑΝΟΙΞΗΑΟ
ΑΡΤΕΜΙ
Σ
ΑΧΙΛΛΕ
ΥΣ
Κ.ΑΧΑΡ
ΩΝ
ΓΙΑΝΝΗ
Σ
ΠΑΘΙΑΚ
ΑΚΗΣ
ΔΟΞΑ
ΑΝΟΙΞΗ
Σ
ΚΟΡΩΠΙ
ΟΥ ΑΟ
ΚΡΥΟΝΕ
ΡΙΟΥ
ΑΠΟ
ΜΑΧΗ
ΜΑΡΑΘΩ
ΝΑ
ΠΑΛΛΑΥ
ΡΕΩΤΙΚ
ΟΣ
ΣΑΡΩΝΙ
ΚΟΣ
ΑΝΑΒΥΣ
ΣΟΥ
ΣΤΑΜΑΤ
ΑΣ ΑΟ
ΑΝΟΙΞΗ 6-00-04-11-11-1
ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ2-1 1-15-05-02-0
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ0-1 2-00-10-41-2
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ2-1 1-02-21-01-2
ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ1-40-6 3-00-50-4
ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ0-30-2 2-30-22-2
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ1-03-13-1 4-10-1
ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ0-30-32-11-6 0-1
ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ1-13-10-11-0 2-3
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ3-14-00-31-1 4-3
ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ1-33-02-02-02-0