Κατασκήνωση
hps
Antrantis

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2021-2022
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος

<< PLAY OUT
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος >>

ΑΓΣΑ
ΘΗΣ.ΕΘ
.ΜΑΚΡΗ
Σ
ΑΝΟΙΞΗΑΟ
ΑΡΤΕΜΙ
Σ
ΑΧΑΡΝΑ
ΙΚΟΣ
ΑΧΙΛΛΕ
ΥΣ
Κ.ΑΧΑΡ
ΩΝ
ΓΛΥΚΩΝ
ΝΕΡΩΝ
ΑΟ
ΚΡΥΟΝΕ
ΡΙΟΥ
ΑΠΟ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΑΓ.ΣΤΕ
ΑΝ
ΠΑΛΛΑΥ
ΡΕΩΤΙΚ
ΟΣ
ΠΑΛΛΗΝ
ΙΑΚΟΣ
ΣΑΡΩΝΙ
ΚΟΣ
ΑΝΑΒΥΣ
ΣΟΥ
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ 2-52-10-15-13-10-00-22-22-10-2
ΑΝΟΙΞΗ1-1 2-00-03-00-11-21-34-00-22-1
ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ1-11-0 1-23-01-21-24-31-41-41-0
ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ1-01-02-0 4-01-10-02-00-01-32-1
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ1-21-30-30-4 1-23-21-30-10-32-3
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ2-12-01-03-11-0 2-02-20-11-41-2
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ0-20-11-20-10-10-3 0-03-01-23-0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ2-11-11-00-32-03-20-1 4-02-40-0
ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ2-32-20-20-31-01-22-41-3 1-41-1
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ3-21-10-04-04-00-05-01-10-0 3-0
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ0-33-34-21-04-22-02-02-30-00-6