ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Active
Antrantis

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
Κ 14 Δ ΟΜΙΛΟΣ

<< Κ 14 Γ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΠΣ
ΔΟΞΑ
ΑΓ.ΑΝΝ
ΑΣ
ΑΠΕΣ
ΚΑΠΑΝΔ
ΡΙΤΙΟΥ
ΑΠΟ
ΝΙΚΟΛΑ
ΚΑΚΗΣ
ΑΧΑΡΝΑ
ΙΚΟΣ
ΑΧΙΛΛΕ
ΥΣ
Κ.ΑΧΑΡ
ΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΗ
Σ
ΠΑΘΙΑΚ
ΑΚΗΣ
ΔΟΞΑ
ΑΝΟΙΞΗ
Σ
ΔΟΞΑ
ΠΟΝΤΙΩ
Ν
ΑΧΑΡΝ.
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΑΓ.ΣΤΕ
ΦΑΝ
ΠΑΣ
ΩΡΩΠΟΣ
ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ-1-04-0
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ -1-00-24-1
ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ-1-00-3
ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ-1-16-1
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ0-50-1-0-7
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ2-0-2-2
ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ10-0-8-0
ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΧΑΡΝ.5-0-6-10-4
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ0-61-2-0-6
ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ1-12-2-