Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-18
Δ Όμιλος Νέων

<< Γ Όμιλος Νέων

ΑΠΣ
ΔΟΞΑ
ΑΓ.ΑΝΝ
ΑΣ
ΑΟ
ΑΜΦΙΑΡ
ΑΟΣ
ΚΑΛΑΜΟ
Υ
ΑΟ
ΑΥΛΩΝ
ΑΟ
ΣΥΚΑΜΙ
ΝΟΥ
ΑΠΕΣ
ΚΑΠΑΝΔ
ΡΙΤΙΟΥ
ΑΠΟ
ΝΙΚΟΛΑ
ΚΑΚΗΣ
ΑΧΑΡΝΑ
ΙΚΟΣ
ΑΧΙΛΛΕ
ΥΣ
Κ.ΑΧΑΡ
ΝΩΝ
ΠΑΣ
ΩΡΩΠΟΣ
ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ-6-03-0 α.α.3-29-01-00-5
ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ-3-0 α.α.1-22-40-50-111-31-7
ΑΟ ΑΥΛΩΝ0-3 α.α.0-3 α.α.-0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ3-63-0-1-31-71-40-5
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 3-45-03-0 α.α.Αναβλήθηκε-0-30-6
ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ2-111-03-0-0-21-13-0
ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣΑναβλήθηκε3-0 α.α.6-22-0-1-15-4
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ2-13-0 α.α.5-03-02-30-4-2-1
ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ5-15-13-0 α.α.1-00-1-