ΙΕΚ ΑΛΦΑ
molten
Active
Antrantis

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (29/6/2018 10:22)

Σας γνωρίζουμε  τις νέες ημερομηνίες που προβλέπονται στο «Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές», (Κανονισμός Μετεγγραφών), όπως ισχύει μέχρι σήμερα, για την πραγματοποίηση των αποδεσμεύσεων, μετεγγραφών, υποσχετικών, επανεγγραφών και αρχικών εγγραφών ποδοσφαιριστών τους:

 

  • ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ : 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και από   

  1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 μέχρι και 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

 

  • ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018και από

  1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

 (Ισχύει για όσα σωματεία υπερβαίνουν τους 140 ποδοσφαιριστές).

 

  • ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ :                        1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018  και από

                                                          1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

 

  •  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ :                       1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και  31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και από

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019  έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

 

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ :       1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και  31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και από

 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

 

  • ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ :                     1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 μέχρι 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και από

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019  έως 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

 

  • Οι ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ :           1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 έως  30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και από

        1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.