Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
Β Κατηγορία


ΑΓΣΑ
ΘΗΣ.ΕΘ
Ν.ΜΑΚΡ
ΗΣ
ΑΕΤΟΣ
ΠΙΚΕΡΜ
ΙΟΥ
ΑΝΟΙΞΗΑΟ
ΑΡΤΕΜΙ
Σ
ΑΟ
ΚΟΥΒΑΡ
Α
ΑΦΙΔΝΑ
ΙΚΟΣ
ΒΟΥΛΙΑ
ΓΜΕΝΗ
ΓΕΡΑΚΑ
ΑΕ ΟΦ
ΠΑΝ/ΚΟ
Υ
ΓΙΑΝΝΗ
Σ
ΠΑΘΙΑΚ
ΑΚΗΣ
ΔΙΟΝΥΣ
ΟΣ
ΑΤΤΙΚΗ
Σ
ΔΟΞΑ
ΠΟΝΤΙΩ
Ν
ΑΧΑΡΝ.
ΚΑΛΥΒΙ
ΩΝ ΠΑΟ
ΠΑΛΛΑΥ
ΡΕΩΤΙΚ
ΟΣ
ΠΑΜΠΑΙ
ΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΣ
ΩΡΩΠΟΣ
ΠΡΩΤΕΥ
Σ
Π.ΦΩΚΑ
ΙΑΣ
ΣΑΡΩΝΙ
ΚΟΣ
ΑΝΑΒΥΣ
ΣΟΥ
ΣΤΑΜΑΤ
ΑΣ ΑΟ
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ-0-00-02-02-42-21-02-04-13-0
ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ-1-23-02-02-02-21-23-01-42-4
ΑΝΟΙΞΗ2-1-4-03-14-24-24-03-11-06-1
ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ0-32-2-8-20-21-42-01-00-12-0
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ0-2-0-00-11-31-11-10-30-70-3
ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ1-11-01-11-1-1-30-21-11-10-0
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ1-21-2-3-01-03-02-12-01-02-0
ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ1-01-21-2-3-43-10-30-11-21-1
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ1-02-32-03-12-1-0-11-25-03-1
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ0-31-00-60-40-4-3-30-20-31-4
ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΧΑΡΝ.0-3 α.α.1-31-31-21-2-2-62-22-5
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ2-21-24-12-31-18-04-0-0-04-0
ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ2-01-11-02-16-14-1-0-13-22-3
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ0-30-12-02-50-12-42-5-0-21-1
ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ2-34-02-20-32-04-1-3-10-21-1
ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ1-12-04-01-01-03-03-1-2-02-1
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ1-01-21-00-00-03-05-11-21-0-
ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ3-12-11-10-01-21-11-12-11-0-