ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Active
Antrantis
molten

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΣΧΟΛΗ UEFA B (14/2/2019 14:06)

Η Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α αναλαμβάνει την λειτουργία σχολής προπονητών UEFA B (1η φάση) που  θα διεξαχθεί από 15/07/2019 έως 21/07/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν το σύνολο των δικαιολογητικών στην Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α  έως τις 21/6/2019.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA B

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου  (Στην στήλη ΕΝΤΥΠΑ στο site της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α)                                                                         2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)
3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
6.Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης UEFA C
7.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
8.Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος σε αναγνωρισμένο σωματείο (προαιρετικά)
9.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον
10. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης.                                                                                      

11. Το συνολικό παράβολο συμμετοχής σχολής UEFA B είναι 400€. Με την αίτηση συμμετοχής του ενδιαφερόμενου θα πρέπει να κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η Ένωση 100€ (GR2701720780005078022777201 Τράπεζα Πειραιώς). Το υπόλοιπο ποσό παράβολου θα κατατεθεί μετά την επιλογή του κάθε ενδιαφερόμενου. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο με τα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στο email της Ένωσης epsana@otenet.gr.

Τα δικαιολογητικά θα είναι υποχρεωτικά σε μορφή pdf. Εάν ο φάκελος με τα δικαιολογητικά δεν είναι ολοκληρωμένος δεν θα γίνεται δεκτή η αίτηση.