ΙΕΚ ΑΛΦΑ
molten
Active
Antrantis

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ UEFA C (26/1/2018 09:00)

Η Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α αναλαμβάνει την λειτουργία σχολής προπονητών UEFA C  που  θα διεξαχθεί από 12/02/2018 έως 21/02/2018.Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων θα γίνονται δεκτές από 3/01/2018 έως 5/02/2018.                                                   

Μέχρι τις 5/02/2018 θα πρέπει να έχει γίνει η εξόφληση καθώς και η κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών .

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA C

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α
2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)
3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
6.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
7.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον
8.Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
9.Παράβολο συμμετοχής σχολής UEFA C: 500 € (400,00 € υπέρ ΕΠΟ και 100,00 € υπέρ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α σε συνεδρίαση του την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 θα αξιολογήσει – αποφασίσει για τις τελικές συμμετοχές.