Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (08/6/2017 17:44)

Ενημερώνουμε τα σωματεία ότι μπορούν να αποστείλουν τα πληρεξούσια για την Τακτική Γενική Συνέλευση με φαξ με την προυπόθεση ότι τα πρωτότυπα θα τα προσκομίσουν την Τετάρτη 14/06/2017 προ της ενάρξεως της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι τα γραφεία θα παραμείνουν ανοιχτά το Σάββατο 10/06/2017 και ώρες 09.00- 18.00.