Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (06/6/2017 18:08)

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 ΠΑΛΛΗΝΗ 2106032909 ΦΑΞ 2106030924                                             

                                                                    ΠΑΛΛΗΝΗ 06/06/2017

                                                                   Αριθμ.πρωτ.824

Προς τα ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Έδρες τους

Θέμα :  Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

 

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. καθώς και την υπ’ αριθμ 40-06/06/17  απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

Η οποία θα πραγματοποιηθεί στα νέα γραφεία της ΕΠΣΑΝΑ (οδός Αγ. Δημητρίου 5 & Λ. Μαραθώνος )  στις 14 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
  2. Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
  3. Επικύρωση πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  της 22/06/2016.
  4. Έκθεση Διοικητικού απολογισμού για την περίοδο από 07/06/2016 μέχρι 06/6/2017.
  5. Υποβολή προς έγκριση του διοικητικού απολογισμού της περιόδου από 07/06/2016 έως 06/06/2017.
  6. Έκθεση οικονομικού απολογισμού για την περίοδο από 01/01/2016 έως 31/12/2016.
  7. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο από 01/01/2016 έως 31/12/2016.
  8. Υποβολή προς έγκριση του οικονομικού απολογισμού της περιόδου από 01/01/2016 έως 31/12/2016.
  9. Έκθεση και υποβολή προς έγκριση του προϋπολογισμού της περιόδου από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
  10.  Επικύρωση απόφασης Δ.Σ. σχετικά με υπαλληλικό προσωπικό για την καταγγελία της από Ιούνιο 2010 σύμβαση ως παράτυπης, ασύμφορης και ζημιογόνας για την Ένωση.

σελ 1/2                                                                                          

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση, θα πραγματοποιηθεί, την ίδια μέρα  14 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στον ίδιο τόπο, και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

Κάθε  σωματείο εκπροσωπείται στη Τακτική Γενική Συνέλευση δια αντιπρόσωπου του με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου (άρθρο 21 παρ.1)

Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. το αργότερο, τρεις(3) ημέρες, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής, προ της έναρξης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 10η Ιουνίου ημέρα Σάββατο  και ώρα 18.00 ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου  σωματείου – μέλους (άρθρο 21 παρ.3)..                                                                         

Τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση των Σωματείων Μελών της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α  και κάθε άλλο που αφορά την Τακτική Συνέλευση, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α